Verslaglegging

Onderstaand vindt u de algemene en financiële verslaglegging van de Stichting
Vrienden van Klooster Wittem: