Beleidsplan

Stichting Vrienden van Klooster Wittem stelt elke vier jaar haar beleidsplan, waarin opgenomen de visie op de ontwikkeling van de Stichting, bij. Daarnaast worden de belangrijkste gerealiseerde activiteiten benoemd die concreet vorm en inhoud aan onze doelstelling geven.