Vrienden zijn onmisbaar

Vrienden zijn onmisbaar voor Klooster Wittem

Dankzij Vrienden van Klooster Wittem kan jaarlijks een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de activiteiten en projecten ten behoeve van paters redemptoristen en Klooster Wittem.  

Ook u kunt Vrienden van Klooster Wittem op diverse manieren financieel steunen. Met elke donatie, klein of groot, draagt u bij het aan het werk van de paters redemptoristen en de veelzijdigheid van dit unieke klooster.

Eenmalige gift

Wilt u onze activiteiten steunen met uw eenmalige gift?

Geef uw bijdrage op rekening NL65 INGB 0009 5846 81. Hartelijk dank!

Of klik op de onderstaande button

Uw periodieke gift

Bij een periodieke gift kunt u uw gift volledig aftrekbaar maken op uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gift dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient u minimaal vijf jaar lang een gelijk bedrag per jaar schenken. Tevens dient er een getekende schenkingsovereenkomst te zijn.  Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Vriend (donateur) worden

Word Vriend van Klooster Wittem voor minimaal € 50,- per jaar (echtparen betalen € 75,- per jaar)!

Klik op de button voor uw bijdrage

Uw fonds op naam

Met een gift ter grootte van € 10.000,- kunt u een Fonds op Naam in het leven roepen. Ook voor Fondsen op Naam geldt dat er geen schenkingsbelasting verschuldigd is. Het gaat immers om een schenking aan Vrienden van Klooster Wittem.

Vrijheid om zelf te kiezen waar en hoe uw geld uitgegeven wordt.
Een Fonds op Naam is een apart fonds dat onder beheer van Vrienden van Klooster Wittem valt. Het fonds heeft zijn eigen bestemming, die uiteraard aansluit op de activiteiten en projecten ten behoeve van Klooster Wittem. Deze bestemming kunt u zelf kiezen. Ook kunt u uw eigen fonds zelf een naam geven. Een Fonds op Naam is dus een goed alternatief voor het oprichten van een eigen stichting.

Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als door middel van een testamentaire bepaling worden opgericht door individuen of echtparen, maar ook door families of zelfs bedrijven.

Praktisch
Voor meer informatie, raadpleeg uw notaris of u neemt contact met ons op.

Uw schenking als bedrijf

Ook als onderneming kunt u Vrienden van Klooster Wittem financieel steunen. Ook nu gelden er fiscale voordelen. Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U dient de giften aan bijvoorbeeld een ANBI-stichting schriftelijk te kunnen overleggen.  Meer schenken mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet aftrekbaar.

Sponsoring

Er bestaat altijd de mogelijkheid om een van de activiteiten van Vrienden van Klooster Wittem te sponsoren.

Een bedrijf (BV) of ondernemer (eigenaar eenmanszaak, VOF of maatschap) kan de kosten voor sponsoring in mindering brengen op de winst.  Voorwaarde daarbij is dat de sponsoring te maken heeft met bedrijfsactiviteiten van de onderneming. In dat geval zijn de kosten aftrekbaar.

Uw nalatenschap

Misschien heeft u er nog nooit bij stilgestaan, maar naast schenken kunt u ook (deels) nalaten aan een goed doel. Zo kunt u Vrienden van Klooster Wittem in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of tot legataris voor een vast bedrag. Ook in dit geval gaat uw financiële bijdrage naar het goede doel: Vrienden van Klooster Wittem is als charitatieve en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volledig vrijgesteld van erfbelasting. Ze betalen dus geen belasting over erfrechtelijke verkrijgingen.

Praktisch
Nalaten bij testament kan in de vorm van een geldbedrag of een percentage van uw nalatenschap. Zoals al besproken, is het ook mogelijk om testamentair een Fonds op Naam op te richten.

Voor meer informatie raadpleeg uw notaris of u neemt contact met ons op.