Periodieke gift

Bij een periodieke gift kunt u uw gift volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gift dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient u het minimaal vijf jaar lang een gelijk bedrag per jaar schenken. Daarnaast dient er een getekende schenkingsovereenkomst te zijn. Wil u van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan kunt u het onderstaande formulier invullen.

[digitaal formulier]